Stowarzyszenie Serce na Banacha jest organizacją pozarządową. Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich celów statutowych prowadzi działania:

– zwiększające świadomość osób z chorobami sercowo-naczyniowymi w zakresie możliwości leczenia,

– opieki nad pacjentami z problemami kardiologicznymi w walce z chorobą,

– społeczno-informacyjne w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej dla chorób układu krążenia,

– wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi organizacjami i instytucjami z Polski oraz z całego świata. 

Stowarzyszenie Serce na Banacha współpracuje z ośrodkami zdrowia w całym kraju i Europie. Dodatkowo Stowarzyszenie jest członkiem ogólnoświatowej organizacji, której celem jest m.in. poprawa jakości leczenia pacjentów oraz zwiększenie znaczenia profilaktyki zdrowotnej w kwestii zapobiegania chorobom układu krążenia.


W ramach partnerstwa, przychodnia Medecho zaoferowała Stowarzyszeniu udzielenie wszystkim chętnym jednorazowego rabatu w wysokości 10% od ceny regularnej na wykonywane usługi!

Więcej o Stowarzyszeniu, o tym jak można uzyskać rabat oraz o usługach jakie są oferowane przeczytacie na stronie: https://sercenabanacha.org.pl/medecho/

Serdecznie zapraszamy !