dr n. med. Anna Fojt

O mnie

Na co dzień pracuję jako starszy asystent, kardiolog, w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuję się w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową, po zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca i zaburzeniami rytmu serca. Zajmuję się również diagnostyką kardiologiczną (wykonuję badanie echokardiograficzne, opisuję badania Holter EKG) oraz profilaktyką chorób układu sercowo–naczyniowego. Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem, na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyłam specjalizaję z kardiologii, a obecnie jestem w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Uzyskałam stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem za pracę pt. „Wpływ zaburzeń gospodarki węglowodanowej na przebieg kliniczny i rokowanie u chorych ze świeżym zawałem serca”.  
 
Jednocześnie pełnię funkcję adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego i ratownictwa medycznego. 
 
Jestem autorem i współautorem licznych prac naukowych, wykładowcą na wielu konferencjach i warsztatach naukowych, współautorem kilku podręczników z zakresu kardiologii i redaktorem podręcznika ”Intensywna Terapia Kardiologiczna”.  
 
Członkowstwo: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Asocjacja Echokardiografii), Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 

Zakres porad

  • konsultacje kardiologiczne

Godziny przyjęć:

wtorek: 15:30-18:00

Umów wizytę :

medecho-kardiolog-03