www-wizerunekprofesjonalisty-pl_?ukas z Kołtowski_126-Edit-Edit-2 crop

dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski, FESC

Jest kardiologiem i adiunktem I Katedry i Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Foundation Programme w szpitalu John Radcliffe w Oksfordzie (UK). Wyróżniony za pracę doktorską przez Radę I Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uhonorowany tytułem Fellow of European Society of Cardiology (FESC) oraz prestiżową nagrodą Innovator under 35 przyznawaną przez MIT Technology Review.

Prowadzi program opieki nad pacjentami po zawale serca, niewydolnością serca i po inwazyjnym leczeniu choroby wielonaczyniowej, obejmujący prewencję kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym optymalizację czynników ryzyka, nowoczesną farmakoterapię i modyfikację stylu życia.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej metodami małoinwazyjnymi. Zajmuje się oceną niedokrwienia serca na tle choroby mikrokrążenia oraz postaci naczynioskurczowej (angina Prinzmetala, ang. vasospastic angina) prowadząc program kompleksowej diagnostyki czynnościowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod oceny wewnątrznaczyniowej i tomografii komputerowej. Posiada tytuł samodzielnego operatora Asocjacji Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Członek zarządu Asocjacji Kardiologów Inwazyjnych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI/ESC) w latach 2018-2020 oraz członek sekcji eCardiology Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pomysłodawca i autor Deklaracji Bałtyckiej – bariery dla rozwoju telemedycyny w Polsce, sygnowanej przez Ministra Zdrowia. Powołany przez Komisję Europejską do zespołu eksperckiego opracowującego dokument mHealth Guidelines, ekspert Ministra Zdrowia w tworzeniu Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2022.

Twórca licznych rozwiązań z zakresu zdrowia mobilnego oraz systemów wsparcia decyzji medycznych. Twórca innowacyjnych rozwiązań z zakresu digital health, m.in. AioCare, Smartmedics i afterAMI. Jest autorem licznych prac naukowych opublikowanych w czasopismach o łącznym impact factor 330 i h-index 16.

Zakres usług

Zakres usług:​

Zakres konsultacji:

Konsultacje obejmują szczególne grupy chorych:

Cennik

  • Konsultacje kardiologiczne - dr hab.n.med. Ł. Kołtowski 350 PLN
  • Konsultacja kardiologiczna + EKG - dr hab.n.med. Ł. Kołtowski 440 PLN
  • Konsultacja kardiologiczna + echo serca - dr hab.n.med. Ł. Kołtowski 650 PLN
  • Kwalifikacja do zabiegu (koronarografia, angioplastyka, ocena czynnościowa tt. wieńcowych, LAAC, PFO, TAVI, TEER) - dr hab.n.med. Ł. Kołtowski 350 PLN
  • Konsultacja profilaktyczna (ocena wieku serca i ryzyka zawału lub udaru) - dr hab.n.med. Łukasz Kołtowski 350 PLN

Umów wizytę:

medecho-kardiolog-03