med04

dr hab. n. med. RADOSŁAW PIĄTKOWSKI

Aktualnie pracuję na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kardiolog. Posiadam akredytację Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskałem za rozprawę doktorską dotyczącej zastosowania echokardiografii obciążeniowej w kwalifikacji chorych z wadą mitralną do operacji kardiochirurgicznych. Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego, Asocjacji Echokardiografii, Sekcji Wad Serca, Kardiochirurgii, Niewydolności serca oraz Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (skupiającego kardiologów, którzy uzyskali znaczący sukces naukowy przed ukończeniem 35 roku życia).

Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, wykładowcą na wielu konferencjach i warsztatach naukowych. Ponadto współautorem kilku podręczników z zakresu kardiologii i współredaktorem 12 wydawnictw multimedialnych z zakresu echokardiografii. Za dotychczasowe osiągnięcia otrzymałem 12 nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizuję się w konsultacjach i zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej m.in. wad serca, kardiomiopatie, niewydolności serca oraz chorych po zawale serca i zabiegach kardiologicznych (stenty, po TAVI, po MitraClip, po zamknięciu uszka lewego przedsionka, po zamnkięciu PFO i ASD) oraz kardiochirurgicznych.

Zakres usług

Zakres usług:

Zakres konsultacji:

Konsultacje obejmują również chorych:

Konsultacje i diagnostyka kardiologiczna osób po przebytym zakażeniu koronawirusem (po przebytym COVID 19).

Cennik

  • Konsultacja kardiologiczna 300 PLN
  • Konsultacja + ECHO serca 500 PLN
  • ECHO serca 250 PLN
  • ECHO serca – kwalifikacja wad serca do zabiegu/operacji 350 PLN
  • e-wizyta (online) 250 PLN

Godziny przyjęć:

Środa 16:00-20:00
Czwartek 16:00-20:00

Umów wizytę:

medecho-kardiolog-03