dr n.med. Ewa SOBIESZCZUK

Specjalista neurolog.

Adiunkt w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Europejskiej Akademii Neurologii, delegat sekcji chorób nerwowo-mięśniowych oraz członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu obroniłam z wyróżnieniem na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Epidemiologia i leczenie miastenii w Polsce”.  Jestem autorką i współautorką licznych publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, dotyczących głównie miastenii, która stanowi główne pole moich zainteresowań naukowych i klinicznych, a z którą związana jestem również przez badania kliniczne.

Wykonuję badania USG Doppler tętnic szyjnych i przezczaszkowe. Odbyłam szkolenie w zakresie USG nerwów obwodowych (Utrecht, Holandia) w ramach Programu wymiany Europejskiej Sieci Referencyjnej chorób rzadkich, kurs praktyczny z USG tętnic szyjnych i kręgowych (RSU), kurs praktyczny z USG przezczaszkowego (TCD, TCCD) i kurs doskonalący z USG przezczaszkowego (TCD, TCCD), (RSU),

Stale poszerzam swoją wiedzę przez aktywne uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych oraz kursach doszkalających. Jestem 3-krotnym laureatem stypendium dla Młodych Neurologów Europejskiej Akademii Neurologii.

 

Zakres usług

Umów wizytę:

Godziny przyjęć:

czwartek 17:30-19:30

medecho-kardiolog-03