Przychodnia Specjalistyczna MEDECHO to miejsce skupiające ekspertów medycznych, z ogromnym doświadczeniem, praktyką oraz zapleczem specjalistycznym.

Przeprowadzamy kompleksowa ocenę pacjentów w zakresie kardiologii (dorośli i dzieci), kardiochirurgii, angiologii, pulmonologii, diabetologii, endokrynologii, reumatologii, radiologii, ortopedii oraz szeroko pojętej prewencji chorób sercowo-naczyniowych metabolicznych i schorzeń układu oddechowego. Nasi specjaliści wykonują badania profilaktyczne z oceną zagrożenia zawałem i udarem mózgu. 

W ostatnim czasie rozszerzyliśmy swoją ofertę o konsultacje dermatologiczne, pediatryczne i kardiologiczne u dzieci a także konsultacje dorosłych z problemem otyłości.  

Oferujemy konsultacje wysokospecjalistyczne oraz najwyższą jakość diagnostyki echokardiograficznej i ultrasonograficznej. Przeprowadzamy kwalifikacje do zabiegów operacyjnych wad serca dorosłych i dzieci oraz oferujemy opiekę specjalistyczną chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. Nasi specjaliści prowadzą opiekę pozabiegową chorych kwalifikowanych do implantacji stymulatora oraz pacjentów z arytmiami serca kwalifikowanych do zabiegu ablacji.

Nasza misja

Naszą misją jest opieka wielospecjalistyczna oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu potrzeb i oczekiwań pacjenta. Nasze cele realizujemy w oparciu o wieloletnią praktykę i doświadczenie z wykorzystaniem najnowszej wiedzy opartej na dowodach naukowych.

medecho-kardiolog-02

Nasi specjaliści:

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo pacjentów i personelu

Przychodnia Medecho przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

Nowoczesne systemy teleinformatyczne oraz współpraca z wiodącą firmą udostępniającą system do obsługi przychodni medycznej zapewniają najwyższy poziom ochrony danych osobowych pacjentów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników pomieszczenia ogólnodostępne mogą być objęte systemem rejestracji elektronicznej. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu Medecho przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.